Verslavingszorg

Binnen BBcoaching zijn Bas Brons en Marco S,mit gespecialiseerd in de begeleiding van particulieren en organisaties op het gebied van verslavingsvraagstukken.

Het ontstaan van een verslaving zelf is geen bewuste keuze. Bepaalde omstandigheden en factoren kunnen hier mede oorzaak van zijn. Een verslaving gaat niet zomaar over. De problemen die door de verslaving veroorzaakt zijn, moeten aangepakt worden. Wij begeleiden vanuit de gedachte dat de oplossing in ieder mens zelf zit en dat je verantwoordelijk bent voor je eigen leven. Iedereen is in staat keuzes te maken die verandering teweeg kunnen brengen. Keuzes die ervoor zorgen dat je zelf weer de regie in handen krijgt en houdt. Genezing van een verslaving is misschien niet mogelijk, maar deze is wel onder controle te houden. Voor de goede orde, onder controle houden, betekent niet “gecontroleerd gebruik”, maar dit betekent “nooit meer gebruiken”. BBcoaching ondersteunt en begeleid je om jouw leven weer op de rit te krijgen. Dit geldt ook voor jouw directe omgeving. Zij spelen een essentiële rol in het herstelproces, maar ook zij kunnen bij hun eigen herstelproces door ons begeleid worden.

BBcoaching onderhoudt ook intensieve relaties met diverse verslavingscentra en zelfhulpgroepen in het land.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close