Accreditaties, reglementen en beroepscodes

Registraties – Bas Brons (J.S. Brons)
In het bezit van en op te vragen bij BBcoaching:

VIV-registratienummer
ABG-code zorgverlener
AGB-code praktijk
RBCZ licentienummer

Registratiecodes – Romana Brons (R.S. Brons-Poelsma)
In het bezit van en op te vragen bij BBcoaching:
VIV-registratienummer
ABG-code zorgverlener
AGB-code praktijk
RBCZ licentienummer

Zorgreglementen
Als lid van Vereniging Integrale Vitaliteitkunde beschikken wij over aansluiting bij een geschillencommissie, waardoor wij tegemoet komen aan de eis, zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld.
Dit is het reglement, behorende bij de Geschillencommissie, waarbij wij aangesloten zijn.  Reglement Geschillencommissie

Privacy Statement
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Wij doen onze uiterste best uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Tevens hebben wij een wettelijke geheimhoudingsplicht. Klik hier voor ons volledige privacy statement . Deze kan tevens ter inzage worden opgevraagd en wordt altijd vooraf aan een behandeling voor akkoord aan u voorgelegd .

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close