Gezinsondersteuning

Wanneer gebeurtenissen en/of gevoelens een persoon of zelfs een heel gezin tot wankelen brengt, kan met professionele hulp, in veel gevallen, de situatie tot rust gebracht worden en ergere escalatie voorkomen worden.

(Echt)scheiding
Bij (echt)scheiding vragen veel ouders/verzorgers zich af of de kinderen alle veranderingen aan kunnen en of ze niet beschadigd raken. Doordat ouders zelf veel te verwerken hebben, is het moeilijk ook de kinderen goed voor te bereiden en/of te begeleiden naar de nieuwe situatie. Voor veel kinderen is het moeilijk de scheiding een plekje te geven en ze moeten ook wennen aan de nieuwe situatie. In zo’n periode is het vaak prettig een klankbord  te hebben, zowel voor jezelf als voor de kinderen.

Kind en Gezin
Het doel van de coaching is hier om zowel het kind/de jongere als zijn of haar systeem (de ouders/begeleiders) weer een goed gevoel over zichzelf te laten krijgen. Opnieuw leren te vertrouwen op eigen kracht en van daaruit weer te kunnen handelen. Standaard oplossingen zijn er niet, maar met behulp van de juiste methode(s) en begeleiding is heel veel mogelijk. Door bewustwording van patronen en dynamieken ontstaat er ruimte voor verandering.

Kinderen en adolescenten
Soms lopen kinderen en jongeren privé of op school vast. Ze hebben bijvoorbeeld last van angstproblematiek, (keuze)stress, onzekerheid, hoog gevoeligheid of hebben om andere redenen moeite om te gaan met de dingen waar ze mee te maken krijgen. Hulp van buitenaf is dan vaak welkom. Samen maken we een plan van aanpak en leren we ze om te gaan met de diverse gevoelens en gebeurtenissen.

Na het eerste (vaak telefonische) contact volgt eerst een gratis kennismakingsgesprek (van circa een half uur). Hierbij wordt de hulpvraag kort besproken en in kaart gebracht. We leggen kort uit wat de begeleiding inhoudt, wat er van de begeleiding verwacht kan worden en ook wat er van de cliënt(en) verwacht wordt. Dit gesprek is vrijblijvend en uiteraard vertrouwelijk. Na overeenstemming van beiden worden er vervolggesprekken ingepland om het begeleidingstraject te starten. Werken aan de toekomst met een positief gevoel!

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close