Coaching & Counseling

De individuele coaching & counseling is er op gericht je te begeleiden bij het halen van persoonlijke doelen en te ondersteunen bij persoonlijke vraagstukken. We helpen je negatieve gedachten, gevoelens en gedragingen om te zetten in een positieve en constructieve houding, waardoor je beter met situaties leert omgaan, op persoonlijk en relationeel gebied, maar ook op de werkvloer.

Coaching is een geschikte vorm van begeleiding voor iedereen die op een gestructureerde manier wil werken aan persoonlijke ontwikkeling en groei. Sommige mensen ervaren een coaching gesprek als een moment van bezinning, opluchting en verheldering. Anderen zien het als een investering in zichzelf, of een combinatie van deze twee.

Counseling is een laagdrempelige vorm van (emotionele) hulpverlening. Het gaat erom dat de cliƫnt doelen gaat leren formuleren en gaat handelen om deze doelen te bereiken. Dit kan bijvoorbeeld zijn: het vinden van antwoorden op vragen, het gaan benutten van ongebruikte mogelijkheden, het omgaan met of oplossen van problemen en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden hierbij.

Coaching en counseling wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close