Psychosociale therapie

Psychosociale therapie omvat een gevarieerd aanbod van benaderingen om mensen naar hun problemen, ervaringen en belevingen te laten kijken op een manier waarmee zij hun houding en perspectieven op het leven kunnen verruimen. Het kenmerk van psychosociale therapie is breed, cliënt gericht en met een holistische aanpak leren openstaan voor het hier en nu, zonder voorbij te gaan aan ervaringen in eerdere levensfasen van de cliënt. De hulpvraag staat hierbij centraal. Naast praktische oplossingen wordt de hulpvraag ook in een zinvolle context geplaatst. Het probleemoplossend vermogen van de cliënt wordt geactiveerd.
Psychosociale therapie wordt in principe vergoed vanuit de zorgverzekering.
Wij adviseren u dit wel altijd even vooraf bij uw eigen verzekeraar te controleren.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close