Samenwerkingen

Wij werken samen met verschillende professionals:

Marco Smit

30 jaar ervaring in B2B sales, gespreksbegeleider bij AGOG Utrecht (zelfhulpgroep), bestuurslid AGOG Nederland, lid Cliëntenraad Trubendorffer, lid LVVV (Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen)

Ervaringsdeskundigheid, de kracht bij het onder controle krijgen van een gokverslaving.

Ik weet als ervaringsdeskundige waar je met een gokverslaving tegen aan loopt. Ik ben bekend met de hindernissen die je moet nemen en welke schaamte je moet overwinnen om te werken aan een duurzame gedragsverandering. De gedragsverandering die nodig is om je gokverslaving onder controle te krijgen. Kortom, ik bied professionele hulp bij gokverslaving. Ik wil dat iedere verslaafde de beste beschikbare behandeling krijgt. Ik ben dan ook voorstander van behandeling door een specialist op het gebied van een verslaving. Ik beschik inmiddels over een uitgebreid netwerk van specialisten op hun verslavingsgebied, zowel voor middelenverslaving als procesverslaving ook wel gedragsverslaving genoemd.

Rol van de omgeving

Voor een duurzaam herstel is ook een ondersteunende omgeving essentieel. Ik ben er van overtuigd dat het actief betrekken van de omgeving bij het herstel, zoals partner, familie of vrienden enorm belangrijk is. In de meeste gevallen is de omgeving, of een deel hiervan, direct of indirect slachtoffer. Ik hecht er dan ook veel waarde aan niet alleen de gokverslaafde te behandelen, maar ook hulp te bieden aan de omgeving. Deze hulp is tweeledig. Enerzijds help ik de omgeving bij het kweken van begrip met betrekking tot de gokverslaving en hoe om te gaan met de gokverslaafde. Anderzijds leer ik vooral ook hoe de omgeving zelf kan zorgen in zijn of haar kracht te blijven. Doel hiervan is een stabielere situatie en een effectieve ondersteuning van de gedragsverandering van de gokverslaafde.


Nienke van Keulen

Leefstijlcoaching – Slaapproblemen – Docent Universiteit Utrecht

Mijn specialisatie is leefstijlproblematiek. Daaronder vallen zaken als overgewicht, verhoogde bloeddruk, (risico op) diabetes en hart- en vaatziekten, maar ook stress is een belangrijk element van de leefstijl. Daarnaast heb ik de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar slaapproblemen en heb ik ervaring met het behandelen hiervan.
Als leefstijlcoach denk ik samen met mijn cliënten na over hun doelen en gaan we samen op zoek naar manieren om deze doelen te bereiken. Hierbij staat de eigen regie centraal, wat zorgt voor meer motivatie en het beter volhouden van de veranderingen in leefstijl. En dus het behouden van de resultaten.

Hiernaast ben ik afgestudeerd als neuropsycholoog en ben ik werkzaam als docent klinische- en neuropsychologie aan de Universiteit Utrecht.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close