Vergoedingen en tarieven

Tarieven (voor particulieren , bedrijven/organisaties)
• Therapie voor volwassenen (vanaf 18 jaar ): 85 euro per sessie
• Therapie voor de jeugd (tot 18 jaar ): 75 euro per sessie
• Intakegesprek voor ouders: 50 euro per sessie
• Coaching / training voor bedrijven:  op aanvraag

BBcoaching , zorg is vrijgesteld van BTW

Wij adviseren u eerst altijd contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om te weten of u in aanmerking komt voor een vergoeding.  Vaak vraagt de verzekeraar om deze AGB codes. Het is hierbij raadzaam aan te geven dat je een behandeling wilt gaan volgen bij een therapeut die is aangesloten bij de VIV (Vereniging Integrale Vitaliteitkunde)

Romana en Bas zijn allebei aangesloten bij de Vereniging voor Integrale Vitaliteitkunde (VIV) en daarmee gehouden aan de VIV praktijkcode en ethische code. De VIV is als beroepsvereniging gecertificeerd en in het bezit van het KIWA-keurmerk Complementaire Zorg.

Voorafgaand aan de coaching/therapie dient u het formulier “Informed Consent” (verklaring of overeenkomst) te ondertekenen. Dit ontvangt u van ons voorafgaand aan de eerste afspraak.
Om als zorgverlener met kinderen te mogen werken is altijd toestemming van beide ouders nodig, tenzij het gezag bij één van de ouders ligt. Bij kinderen vanaf 12 jaar is er ook toestemming van het kind zelf vereist.

Heeft u een klacht over een behandeling en komen wij er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de VIV. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de website van de beroepsvereniging www.vivnederland.nl.

Zie ook de informatie over onze aansluiting bij de Geschillencommissie WKKGZ  (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg).

Organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren zijn op grond van de Wet “verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling” verplicht om een meldcode te hanteren. De meldcode richt zich onder andere op huiselijk geweld en kindermishandeling. Lees hier verder over deze meldcode.

Neem voor eventuele vragen contact met ons op. Dit is kosteloos en vrijblijvend en kan per email of per telefoon.
Romana Brons : 06 2475 8236
Bas Brons : 06 2228 8163

De praktijk is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 57007306

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close