Vergoedingen en tarieven

Wij adviseren u altijd even contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om te weten of uw behandeling wel of niet in aanmerking komt voor een vergoeding.  Let op:

  • Psychosociale therapie wordt (gedeeltelijk) vergoed door de zorgverzekeraar (mits aanvullend verzekerd).
    Ook hierbij toch altijd even contact opnemen met uw zorgverzekeraar om te verifiëren.
  • Coaching sessies worden niet vergoed door de verzekeraar en zijn voor eigen rekening van de cliënt.

Tarieven voor particulieren, bedrijven en organisaties
• Therapie voor volwassenen (vanaf 18 jaar ): 85 euro per sessie
• Kennismakingsgesprek (vaak telefonisch) is gratis 
• Coaching / Counseling en Training voor bedrijven:  op aanvraag

BBcoaching , zorg is vrijgesteld van BTW

Vaak vraagt de verzekeraar om AGB codes.
Het is raadzaam aan te geven dat je een behandeling wilt gaan volgen bij:
– een therapeut die is aangesloten bij de beroepsvereniging VIV (Vereniging Integrale Vitaliteitkunde),
– Wij zijn in het bezit van een AGB code voor zowel onze praktijk BBcoaching als ook een AGB code op naam van de zorgverlener
(zorgaanbod: psychosociaal zorgverlener). Deze codes worden ook op onze factuur vermeld.

Met onze aansluiting bij de (VIV) Vereniging voor Integrale Vitaliteitkunde zijn wij tevens gehouden aan de VIV praktijkcode en ethische code.
De VIV is als beroepsvereniging gecertificeerd en in het bezit van het KIWA-keurmerk Complementaire Zorg.

Tevens zijn wij geregistreerd bij de RBCZ. Dit is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op HBO-niveau) certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

Voorafgaand aan de behandeling dient u het formulier “Informed Consent” (verklaring of overeenkomst) te ondertekenen. Dit ontvangt u van ons voorafgaand aan de eerste afspraak. Een van de eisen aan therapeuten – voor vergoeding – is het werken met een behandelovereenkomst inclusief informed consent. Een behandelovereenkomst is ter bescherming van de therapeut en de client. Als er met kinderen onder de 16 jaar wordt gewerkt, wordt er een behandelovereenkomst afgesloten met beide ouders, ondanks dat dit geen wettelijke verplichting is. Tussen de 12 en 16 jaar tekent de cliënt zelf ook.

Heeft u een klacht over een behandeling en komen wij er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de VIV. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de website van de beroepsvereniging www.vivnederland.nl

BBcoaching is aangesloten bij de geschillencommissie WKKGZ (Wet, Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg). Hoe u een klacht kunt melden leest u hier in een stappenplan.

Organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren zijn op grond van de Wet “verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling” verplicht om een meldcode te hanteren. De meldcode richt zich onder andere op huiselijk geweld en kindermishandeling. Lees hier verder over deze meldcode.

Voor eventuele vragen kunt u contact met ons opnemen. Dit is kosteloos en vrijblijvend en kan per email of per telefoon van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren. Kunt u ons niet direct bereiken, spreek dan uw boodschap in en dan bellen wij u z.s.m. terug.
Romana Brons : 06 2475 8236
Bas Brons : 06 2228 8163

BBcoaching is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 83789936
BTW id nummer: NL862990403B01

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close