Systeemtherapie

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie, die ook wel relatie- of gezinstherapie wordt genoemd. Het belangrijkste kenmerk van systeemtherapie is dat belangrijke naasten, zoals partner, broer(s), zus(sen), ouder(s), kind(eren), vriend(en) of collega(‘s) betrokken kunnen worden bij de therapie.  Wanneer gebeurtenissen en/of gevoelens een persoon of zelfs een heel gezin tot wankelen brengt, kan BBcoaching de extra ondersteuning geven om de situatie in het gezin of in een systeem weer tot rust te brengen, zodat ergere escalatie voorkomen wordt.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close