Systemisch coachen

Bij het systemisch werken, kijken we niet alleen naar de cliënt zelf , maar ook naar zijn of haar omgeving en (familiaire) achtergrond. Samen met de cliënt wordt gekeken naar mogelijke verstrikkingen, blokkades of ingesleten patronen in de familie van herkomst, partnerrelatie(s) of de (werk)omgeving. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de principes “binding”, “ordening” en “balans”. Veel klachten of symptomen die bij mensen aan de oppervlakte komen, vinden hun oorsprong in een familie- of organisatiesysteem.

“Een mens kan pas werkelijk begrepen worden vanuit de context van zijn relaties.”

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close