Systemisch coachen

Een systeem is een verzameling van elementen die een onderling verband met elkaar hebben en elkaar beïnvloeden. Systeem is een term die staat voor alles wat een belangrijk onderdeel van de leefwereld van de cliënt uitmaakt. Je kunt hierbij denken aan het gezin, de relatie, familie en vrienden, maar ook cultuur, etnische afkomst, maatschappelijke positie, religie en dergelijke zijn belangrijke factoren binnen het systeem.

Bij systemisch coachen kijken we dus niet alleen naar de cliënt, maar ook naar de omgeving en de (familiaire) achtergrond van de cliënt. Samen met de cliënt wordt gekeken naar mogelijke verstrikkingen, blokkades of ingesleten patronen in de familie van herkomst, partnerrelatie(s) of de werkomgeving. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de principes “binding”, “ordening” en “balans”.

“Een mens kan pas werkelijk begrepen worden vanuit de context van zijn relaties.”

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close