CGT en ACT Therapie

Zowel CGT (Cognitieve Gedragstherapie) als ACT (Acceptance and Commitment Therapy) zijn veel toegepaste therapieën  binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Het helpt je anders om te gaan met (ingrijpende) gebeurtenissen uit verleden, heden of  toekomst. Hierdoor blijf je beter in balans. Door middel van oefeningen en praktische adviezen en tips, leer je dit zelf toe te passen.

“Het zijn niet de gebeurtenissen zelf die ons verstoren, maar onze gedachten en gevoelens daarover.”

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close