BBcoaching

BBcoaching is erop gericht mensen en organisaties te ondersteunen en adviezen te geven wanneer zij behoefte hebben aan nieuwe inzichten, verandering en aantoonbare verbetering willen in de huidige situatie. Wij bieden de volgende hulp/diensten aan:

  • psychosociale therapie
  • coaching
  • counseling
  • (specialistische) begeleiding (via WMO)
  • training

Onze medewerkers zijn opgeleid tot therapeut en hebben ieder hun ervaring en specialisatie(s), waaronder:

Psychosociale therapie

Psychosociale therapie omvat een gevarieerd aanbod van benaderingen om mensen naar hun problemen, ervaringen en belevingen te laten kijken op een manier waarmee zij hun houding en perspectieven op het leven kunnen verruimen. Het kenmerk van psychosociale therapie is breed, cliënt gericht en met een holistische aanpak leren openstaan voor het hier en nu, zonder voorbij te gaan aan ervaringen in eerdere levensfasen van de cliënt. De hulpvraag staat hierbij centraal. Naast praktische oplossingen wordt de hulpvraag ook in een zinvolle context geplaatst. Het probleemoplossend vermogen van de cliënt wordt geactiveerd. Psychosociale therapie wordt in principe vergoed vanuit de zorgverzekering. Wij adviseren u dit wel altijd even vooraf bij uw eigen verzekeraar te controleren.

Coaching & counseling

De individuele coaching & counseling is er op gericht je te begeleiden bij het halen van persoonlijke doelen en te ondersteunen bij persoonlijke vraagstukken. We helpen je negatieve gedachten, gevoelens en gedragingen om te zetten in een positieve en constructieve houding, waardoor je beter met situaties leert omgaan, op persoonlijk en relationeel gebied, maar ook op de werkvloer.
Coaching is een geschikte vorm van begeleiding voor iedereen die op een gestructureerde manier wil werken aan persoonlijke ontwikkeling en groei.
Coaching trajecten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar en zijn voor eigen rekening van de client.

Systeemtherapie / Gezinsondersteuning

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie, die ook wel relatie- of gezinstherapie wordt genoemd. Het belangrijkste kenmerk van systeemtherapie is dat belangrijke naasten, zoals partner, broer(s), zus(sen), ouder(s), kind(eren), vriend(en) of collega(‘s) betrokken kunnen worden bij de therapie.  Wanneer gebeurtenissen en/of gevoelens een persoon of zelfs een heel gezin tot wankelen brengt, kan BBcoaching de extra ondersteuning geven om de situatie in het gezin of in een systeem weer tot rust te brengen, zodat ergere escalatie voorkomen wordt.

Verslavingszorg

Het ontstaan van een verslaving zelf is geen bewuste keuze, maar in herstel komen wel. Bepaalde omstandigheden en factoren kunnen hier mede oorzaak van zijn. Een verslaving gaat niet zomaar over. Wel kun je de verslaving onder controle krijgen.
Voor de goede orde; dat betekent niet gecontroleerd gebruiken of gokken maar wel daarmee gestopt zijn. Dan heb je een verslaving onder controle. De problemen die door de verslaving veroorzaakt zijn, moeten aangepakt worden.

Wij begeleiden vanuit de gedachte dat de oplossing in ieder mens zelf zit en dat je verantwoordelijk bent voor je eigen leven.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close