BBcoaching

BBcoaching is erop gericht mensen en organisaties te ondersteunen en adviezen te geven wanneer zij behoefte hebben aan nieuwe inzichten, verandering en aantoonbare verbetering willen in de huidige situatie.

De medewerkers zijn allen opgeleid tot coach/therapeut en hebben ieder hierin hun ervaring en specialisaties. Bij BBcoaching gaan wij graag uit van mogelijkheden en wij begeleiden jou als cliënt op jouw weg naar verandering of naar het persoonlijk gestelde doel.

Coaching & counseling

De individuele coaching & counseling is er op gericht je te begeleiden bij het halen van persoonlijke doelen en te ondersteunen bij persoonlijke vraagstukken.

We helpen je negatieve gedachten, gevoelens en gedragingen om te zetten in een positieve en constructieve houding, waardoor je beter met situaties leert omgaan, op persoonlijk en relationeel gebied, maar ook op de werkvloer.

Coaching is een geschikte vorm van begeleiding voor iedereen die op een gestructureerde manier wil werken aan persoonlijke ontwikkeling en groei.

Gezinsondersteuning

Wanneer gebeurtenissen en/of gevoelens een persoon of zelfs een heel gezin tot wankelen brengt, kan met professionele hulp, in veel gevallen, de situatie tot rust gebracht worden en ergere escalatie voorkomen worden.

Na het eerste (vaak telefonische) contact volgt eerst een gratis kennismakingsgesprek (van circa een half uur). Hierbij wordt de hulpvraag kort besproken en in kaart gebracht. We leggen kort uit wat de begeleiding inhoudt, wat er van de begeleiding verwacht kan worden en ook wat er van de cliënt(en) verwacht wordt.

Werken aan de toekomst met een positief gevoel!

Verslavingszorg

Het ontstaan van een verslaving zelf is geen bewuste keuze, maar in herstel komen wel. Bepaalde omstandigheden en factoren kunnen hier mede oorzaak van zijn. Een verslaving gaat niet zomaar over. Wel kun je de verslaving onder controle krijgen.

Voor de goede orde; dat betekent niet gecontroleerd gebruiken of gokken maar wel daarmee gestopt zijn. Dan heb je een verslaving onder controle. De problemen die door de verslaving veroorzaakt zijn, moeten aangepakt worden.

Wij begeleiden vanuit de gedachte dat de oplossing in ieder mens zelf zit en dat je verantwoordelijk bent voor je eigen leven.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close