Relatietherapie

Relatietherapie is een vorm van therapie die helpend kan zijn om een slechte relatie tussen twee mensen te verbeteren. Het kan uitkomst bieden wanneer problemen binnen de relatie ernstig zijn, waardoor deze de draagkracht van de personen in die relatie te boven gaan. De problemen kunnen in de relationele sfeer liggen tussen partners onderling, maar kunnen soms ook individueel van aard zijn. Vaak helpt het om een “derde” persoon in te schakelen om de communicatie tussen de betrokkenen weer op gang te brengen.  Hiermee zijn de problemen niet direct opgelost, maar het is wel een eerste stap om zaken bespreekbaar te maken, zonder te vervallen in oud gedrag (zoals ruzies, verwijten, vermijden) om zo weer naar elkaar te leren luisteren, elkaar in waarde te laten en weer naar elkaar toe te groeien.  Bbcoaching maakt gebruik van krachtige technieken om de verstoorde verhoudingen binnen de relatie te herstellen.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close